ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลหนองปลาหมอ (อำเภอบ้านโป่ง)"

 
== ประวัติ ==
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้มีคนไทยเชื้อสายโยนก อพยพมาจากเมืองเชียงแสน แล้วมารวมตัวกัน ณ ทะเลสาบแห่งหนึ่งใน ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง ซึ่งในทะเลสาบดังกล่าวพบ[[ปลาหมอ]]เป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านเรียกตำบลนี้ตั้งหมู่บ้านขึ้นว่า ตำบลชุมชนหนองปลาหมอ
ต่อมาหมู่บ้านใหญ่ขึ้นจึงได้ตั้งเป็น ตำบลหนองปลาหมอ จนถึงปัจจุบันนี้
 
== ลักษณะที่ตั้ง ==
ผู้ใช้นิรนาม