ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความทรงจำแห่งโลก"

* [[พ.ศ. 2552]] - '''[[เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]''' เอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสยาม
* [[พ.ศ. 2554]] - '''[[จารึกวัดโพธิ์]]''' ใน[[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]]
* [[พ.ศ. 2556]] - '''[[บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์]]''' ระหว่างปี [[พ.ศ. 2447]] - [[พ.ศ. 2547]] ในรัชสมัย [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม