ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสืบพันธุ์"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== ประเภทของการสืบพันธุ์ ==
การสืบพันธุ์ของสัตว์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
มี 2 วิธี คือ
* [[การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ]] (Asexual reproduction) เป็นการเพิ่มจำนวนลูกหลานที่ไม่ต้องอาศัยเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง และไม่มีการผสมกันของเซลสืบพันธุ์ เช่น การแบ่งเซลของแบคทีเรีย การแตกหน่อของไฮดรา
* [[การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ]] (Sexual reproduction) เป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยเพศโดยที่มีการสร้างเซลสืบพันธุ์เพศผู้และเซลสืบพันธุ์เพศเมียแล้วผสมกันเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตหน่วยใหม่ซึ่งมีลักษณะเหมือนพ่อและแม่
 
== การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ==
12

การแก้ไข