ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มิรา โกมลวณิช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| caption =
| birthname = มิรา โกมลวณิช
| nickname = ออย หรือ ฝน
| birthdate = {{วันเกิด-อายุ|2531|04|24}}
| location = [[ประเทศไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม