ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมวล สภาวสุ"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* [[มหาปรมาภรณ์มงกุฏไทย]]
* [[เหรียญชัยสมรภูมิ]]
* [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/118/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ] เล่ม ๑๐๖ ตอน ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๒ หน้า ๒</ref>
* เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษอันเป็นสิริยิ่ง "รามกีรติ"
* [[เหรียญลูกเสือสดุดี]]
* [[เหรียญกาชาด ชั้นที่ 1]]
1,392

การแก้ไข