ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาลกลางสหรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''รัฐบาลสหรัฐอเมริกา''' ({{lang-en|Government of the United States of America}}) เป็น[[รัฐบาลกลาง]]ของ[[สหรัฐอเมริกา]]ซึ่งใช้การปกครองแบบสาธารณรัฐตามรัฐธรรมนูญและประกอบด้วยรัฐห้าสิบรัฐ รวมตลอดถึงเขตการปกครองใหญ่หนึ่งแห่ง และดินแดนอื่น ๆ แบ่งเป็นสามฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ซึ่ง[[รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา]]ให้ใช้อำนาจผ่าน[[รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา|รัฐสภา]] [[ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา|ประธานาธิบดี]] และ[[ศาลกลางในสหรัฐอเมริกา|ศาลกลาง]] รวมถึง [[ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา|ศาลสูงสุด]] ตามลำดับ อำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนั้น กับทั้งการจัดตั้งกระทรวงในฝ่ายบริหารและศาลชั้นรองนั้น เป็นไปตามที่บัญญัติเพิ่มเติมไว้ใน[[รัฐบัญญัติ]]
 
ชื่อเต็มของประเทศ คือ "สหรัฐอเมริกา" (The United States of America) ไม่ปรากฏชื่ออื่นในรัฐธรรมนูญ และชื่อนี้ยังปรากฏบนเงินตรา สนธิสัญญา และคดีความซึ่งรัฐเป็นคู่ความ (เช่น [[Charles T. Schenck v. United States|คดีระหว่างชาลส์ ที. เช็งก์ กับสหรัฐอเมริกา]]) ส่วนคำว่า "รัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา" (Government of the United States of America) หรือ "รัฐบาลสหรัฐ" (United States Government) นั้นนิยมใช้ในเอกสารราชการเพื่อแทนรัฐบาลกลางแยกจากรัฐทั้งหลายโดยรวม ในระดับภาษาเขียนหรือสนทนาอย่างเป็นกันเองนั้น นิยมใช้ว่า "รัฐบาลกลาง" (Federal Government) และบางทีก็ใช้ว่า "รัฐบาลแห่งชาติ" (National Government) คำว่า "กลาง" และ "แห่งชาติ" ที่ปรากฏในชื่อส่วนราชการและโครงการราชการนั้นมักบ่งบอกการสังกัดรัฐบาลกลาง (เช่น [[สำนักงานสอบสวนกลาง]] และ[[องค์การบริหารบรรยากาศและมหาสมุทรแห่งชาติ]]) นอกจากนี้ เพราะรัฐบาลกลางตั้งอยู่ใน[[วอชิงตัน ดี.ซี.]] โดยทั่วไปจึงใช้ "วอชิงตัน" [[นามนัย|เรียกแทน]]รัฐบาลกลาง
 
== ฝ่ายนิติบัญญัติ ==
{{main|คณะรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอเมริกา}}
 
งานรายวันในการบังคับใช้และดำเนินการตามกฎหมายกลางนั้นเป็นของกระทรวงฝ่ายบริหารในส่วนกลางซึ่งรัฐสภาจัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบราชการระดับประเทศและระหว่างประเทศโดยเฉพาะ หัวหน้ากระทรวงทั้ง 15 มาจากการคัดเลือกโดยประธานาธิบดีตามคำแนะนำและยินยอมของวุฒิสภา และประกอบกันเป็นคณะที่ปรึกษาซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า คณะรัฐมนตรีในประธานาธิบดี (President's Cabinet) นอกจากกระทรวงต่าง ๆ แล้ว ยังมีองค์การเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งซึ่งรวมกลุ่มเป็นสำนักประธานาธิบดี (Executive Office of the President) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักบริหารจัดการและงบประมาณ คณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ สภาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักผู้แทนการค้าสหรัฐ สำนักนโยบายควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ และสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการเหล่านี้เรียกว่า ข้าราชการพลเรือนกลาง (federal civil servant) อนึ่ง ยังมีส่วนราชการอิสระ เช่น [[United States Postal Service|สำนักงานไปรษณีย์สหรัฐ]] [[องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ]] [[สำนักข่าวกรองกลาง]] [[สำนักป้องกันสิ่งแวดล้อม]] และ[[สำนักพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา]] กับทั้งยังมีรัฐวิสหากิจรัฐวิสาหกิจ เช่น [[บรรษัทประกันเงินฝากกลาง]] และ[[บรรษัทขนส่งคนโดยสารรถไฟแห่งชาติ]]
 
== อ้างอิง ==
38,884

การแก้ไข