ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาลกลางสหรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''รัฐบาลสหรัฐอเมริกา''' ({{lang-en|Government of the United States of America}}) เป็น[[รัฐบาลกลาง]]ของ[[สหรัฐอเมริกา]]ซึ่งใช้การปกครองแบบสาธารณรัฐตามรัฐธรรมนูญและประกอบด้วยรัฐห้าสิบรัฐ รวมตลอดถึงเขตการปกครองใหญ่หนึ่งแห่ง และดินแดนอื่น ๆ แบ่งเป็นสามฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ซึ่ง[[รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา]]ให้ใช้อำนาจผ่าน[[รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา|รัฐสภา]] [[ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา|ประธานาธิบดี]] และ[[ศาลกลางในสหรัฐอเมริกา|ศาลกลาง]] รวมถึง [[ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา|ศาลสูงสุด]] ตามลำดับ อำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนั้น กับทั้งการจัดตั้งกระทรวงในฝ่ายบริหารและศาลชั้นรองนั้น เป็นไปตามที่บัญญัติเพิ่มเติมไว้ใน[[รัฐบัญญัติ]]
 
ชื่อเต็มของประเทศ คือ "สหรัฐอเมริกา" (The United States of America) ไม่ปรากฏชื่ออื่นในรัฐธรรมนูญ และชื่อนี้ยังปรากฏบนเงินตรา สนธิสัญญา และคดีความซึ่งรัฐเป็นคู่ความ (เช่น [[Charles T. Schenck v. United States|คดีระหว่างชาลส์ ที. เช็งก์ กับสหรัฐอเมริกา]] ส่วนคำว่า "รัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา" (Government of the United States of America) หรือ "รัฐบาลสหรัฐ" (United States Government) นั้นนิยมใช้ในเอกสารราชการเพื่อแทนรัฐบาลกลางแยกจากรัฐทั้งหลายโดยรวม ในระดับภาษาเขียนหรือสนทนาอย่างเป็นกันเองนั้น นิยมใช้ว่า "รัฐบาลกลาง" (Federal Government) และบางทีก็ใช้ว่า "รัฐบาลแห่งชาติ" (National Government) คำว่า "กลาง" และ "แห่งชาติ" ที่ปรากฏในชื่อส่วนราชการและโครงการราชการนั้นมักบ่งบอกการสังกัดรัฐบาลกลาง (เช่น [[สำนักงานสอบสวนกลาง]] และ[[องค์การบริหารบรรยากาศและมหาสมุทรแห่งชาติ]]) นอกจากนี้ เพราะรัฐบาลกลางตั้งอยู่ใน[[วอชิงตัน ดี.ซี.]] โดยทั่วไปจึงใช้ "วอชิงตัน" [[นามนัย|เรียกแทน]]รัฐบาลกลาง
 
== ฝ่ายนิติบัญญัติ ==
'''รัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา''' ({{lang-en|the Government of the United States of America}}) เป็นรัฐบาลกลางแห่ง[[สหพันธรัฐ]]ซึ่งมีอำนาจตาม[[รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา|รัฐธรรมนูญ]]ผูกพันต่อมลรัฐทั้ง 50 แห่งซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นประเทศ[[สหรัฐอเมริกา]] รวมถึงเขตการปกครองพิเศษ [[วอชิงตัน ดีซี]] และอาณาเขตอื่นๆอีกหลายแห่ง รัฐบาลกลางประกอบไปด้วยอำนาจ 3 ฝ่าย ได้แก่ [[นิติบัญญัติ]] บริหาร และ[[ตุลาการ]] ซึ่งตามรัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจในแต่ละฝ่ายได้แก่ [[สภาคองเกรส]] [[ประธานาธิบดี]] และศาลสูงสุดรวมถึงศาลฎีกาตามลำดับ อำนาจและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนั้นได้ระบุไว้ในกฎหมายคองเกรส
[[หมวดหมู่:{{main|รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา]]}}
[[ไฟล์:Seal of the Unites States Congress.svg|thumb]]
 
[[สภาคองเกรส]] คือชื่อเรียกของสภานิติบัญญัติในรัฐบาลกลางรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาลกลาง ใช้[[ระบบสองสภา]] ประกอบด้วย[[สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา|สภาผู้แทนราษฎร]] และ[[วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา|วุฒิสภา]]
ชื่อเต็มอย่างเป็นทางการของประเทศคือ "[[สหรัฐอเมริกา]]" ({{lang-en|The United States of America}}) ซึ่งจะใช้ระบุในรัฐธรรมนูญ เอกสารราชการ ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และสนธิสัญญาต่างๆ คำว่า "รัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา" ({{lang-en|Government of the United States of America}}) หรือ "รัฐบาลสหรัฐอเมริกา" ({{lang-en|United States Government}}) จะใช้ในเอกสารราชการที่จะระบุถึงที่มาคือรัฐบาลแห่งสหพันธ์ เพื่อแยกออกจากรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละมลรัฐ ในภาษาเขียนหรือภาษาพูดอย่างลำลอง มักจะแทนด้วยคำว่า "รัฐบาลแห่งสหพันธ์" ({{lang-en|Federal Government}}) หรือ "รัฐบาลแห่งชาติ" ({{lang-en|National Government}}) ก็สามารถพบเห็นได้ โดยหน่วยงานสังกัดรัฐบาลกลางนั้นมักจะระบุคำว่า "Federal" หรือ "National" ขึ้นอยู่หน้าหน่วยงานนั้นๆ อาทิเช่น หน่วยงานสอบสวนกลาง หรือ Federal Bureau of Investigation (FBI) ที่ตั้งของรัฐบาลกลางอยู่ที่ [[กรุงวอชิงตัน ดีซี]] โดยมักจะเรียกอย่างลำลองว่า "วอชิงตัน" เพื่อกล่าวถึงรัฐบาลกลาง
 
=== อำนาจ ===
==ฝ่ายนิติบัญญัติ==
{{see also|มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา}}
{{main|สภาคองเกรส}}
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงอำนาจของรัฐสภาไว้หลายประการด้วยกัน ตามที่แจกแจงไว้ในมาตรา 1 อนุมาตรา 8 อำนาจดังกล่าวรวมถึงการเรียกและเก็บภาษี ผลิตและควบคุมมูลค่าเงินตรา บัญญัติโทษสำหรับการปลอมเงินตรา จัดตั้งที่ทำการไปรษณีย์และถนน ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้วยการออกสิทธิบัตร จัดตั้งศาลกลางซึ่งรองจากศาลสูงสุด ปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดและความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ ประกาศสงคราม ระดมและสนับสนุนสรรพกำลังทางทหาร จัดตั้งและดำรงไว้ซึ่งทัพเรือ วางระเบียบการใช้กำลังทางบกและทางน้ำ จัดตั้ง จัดหาอาวุธให้ และควบคุมวินัยกองกำลังอาสาสมัคร ใช้อำนาจนิติบัญญัติแต่เพียงผู้เดียวในวอชิงตัน ดี.ซี. และตรากฎหมายซึ่งจำเป็นแก่การใช้อำนาจให้เหมาะสม ตลอดระยะเวลากว่าสองร้อยปีนับแต่จัดตั้งสหรัฐอเมริกา มีข้อพิพาทมากมายเกี่ยวกับการจำกัดอำนาจรัฐบาลกลาง และมักกลายเป็นคดีความซึ่งสุดท้ายแล้วได้รับการตัดสินโดยศาลสูงสุด
[[ไฟล์:Seal of the Unites States Congress.svg|thumb]]
 
=== องค์ประกอบ ===
==== สภาผู้แทนราษฎร ====
 
'''สภาผู้แทนราษฎร ({{lang-en|the House of Representatives}})''' ปัจจุบันประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 435 คน ซึ่งแต่ละคนมาจากการเลือกตั้งซึ่งแบ่งสัดส่วนตามจำนวนประชากรสำรวจล่าสุดก่อนการเป็นผู้แทนเขตเลือกตั้ง ซึ่งจำนวนผู้แทนราษฎรที่แต่ละสมาชิกจะรัฐสามารถมีได้ในสภานั้นเป็นตัวแทนไปตามจำนวนประชากรของเขตเลือกตั้งรัฐนั้น (Congressional district)ตามที่ระบุไว้ในสำมะโนครัวล่าสุด สมาชิกทั้งหมดมีวาระ 2 ปี ซึ่งในแต่ละมลรัฐจะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อยหนึ่งคน 1สมาชิกทั้ง 435 คนดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ซึ่งผู้มีสิทธิสมัครเป็นเป็นส.ส.นั้นจะและดำรงตำแหน่งซ้ำได้ไม่จำกัด บุคคลต้องมีอายุอย่างน้อย 25 ปีบริบูรณ์ และจะต้องถือสัญชาติอเมริกันเป็นพลเมืองสหรัฐมาแล้วอย่างน้อย 7 ปี โดยหลังจากหมดวาระแล้วจึงสามารถลงสมัครใหม่ได้โดยไม่จำกัดครั้งรับเลือกเป็นผู้แทนราษฎร นอกเหนือจากนอกจากสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 435 คนดังกล่าวแล้ว ยังมีสมาชิกอีก 6 คนที่ไม่มีสิทธิออกเสียงอีก ประกอบด้วยผู้แทนจำนวน6 คน 5 คน (จากกรุงเป็นผู้แทน[[วอชิงตัน ดี.ซี.]], [[กวม]], [[หมู่เกาะเวอร์จิน]], [[อเมริกันซามัว]] และ[[หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา]]) และข้าหลวงใหญ่ (Resident commissioner) จำนวนอีก 1 คน สำหรับเป็นข้าหลวงประจำ[[เปอร์โตริโก]]<ref>US House Official Website [http://www.house.gov/house/MemberWWW_by_State.shtml House.gov] Retrieved on 17 August 2008</ref>
[[สภาคองเกรส]] คือชื่อเรียกของสภานิติบัญญัติในรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา ใช้[[ระบบสองสภา]] ประกอบด้วย[[สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา|สภาผู้แทนราษฎร]] และ[[วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา|วุฒิสภา]]
 
==== วุฒิสภา ====
===บทบาท===
'''วุฒิสภา ({{lang-en|Senate}})''' ประกอบไปด้วยวุฒิสมาชิกจำนวนสมาชิก 2 คนจากแต่ละมลรัฐ โดยไม่นับจากสัดส่วนว่ารัฐนั้นจะมีประชากรเท่าใด ในปัจจุบันประกอบด้วยวุฒิสมาชิกจำนวนมีสมาชิกวุฒสิภา 100 คน (จากทั้งหมด 50 มลรัฐ) โดยมีวาระแต่ละคนดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี โดยและจะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาราวๆราว ๆ หนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมดทุกๆทุก ๆ สองปี
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงอำนาจของสภาคองเกรสไว้หลายประการด้วยกัน ในมาตรา 1 ตอนที่ 8 ซึ่งกล่าวถึงอำนาจในการตั้งภาษีและจัดเก็บภาษีต่างๆ, ผลิตธนบัตรและควบคุมมูลค่าเงิน, ระบุอัตราโทษสำหรับการปลอมแปลง, กำกับกิจการไปรษณีย์และคมนาคม, สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ผ่านทางสิทธิบัตร, ก่อตั้งศาลแห่งสหพันธ์ซึ่งอยู่ภายใต้ศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกา, ต่อต้านการคุกคาม, ประกาศสงคราม, ก่อตั้งและช่วยเหลือกองทัพ, กำกับดูแลกิจการรวมทั้งวินัยของกองทัพและผู้บังคับใช้กฎหมาย, ตรากฎหมายเพื่อใช้บริหารประเทศ ซึ่งตั้งแต่สองร้อยปีตั้งแต่มีการก่อตั้งเป็นประเทศขึ้น ได้มีกรณีพิพาทถึงของเขตของอำนาจของรัฐบาลกลาง ซึ่งข้อพิพาทนั้นจะถูกตัดสินโดย[[ศาลฎีกา]]
 
=== อำนาจที่แตกต่างกัน ===
===องค์ประกอบ===
====สภาผู้แทนราษฎร====
'''สภาผู้แทนราษฎร ({{lang-en|the House of Representatives}})''' ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 435 คน ซึ่งแต่ละคนมาจากการเลือกตั้งซึ่งแบ่งสัดส่วนตามจำนวนประชากรสำรวจล่าสุดก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งแต่ละสมาชิกจะเป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้ง (Congressional district) สมาชิกทั้งหมดมีวาระ 2 ปี ซึ่งในแต่ละมลรัฐจะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย 1 คน ซึ่งผู้มีสิทธิสมัครเป็นเป็นส.ส.นั้นจะต้องมีอายุอย่างน้อย 25 ปีบริบูรณ์ และจะต้องถือสัญชาติอเมริกันมาอย่างน้อย 7 ปี โดยหลังจากหมดวาระแล้วสามารถลงสมัครใหม่ได้โดยไม่จำกัดครั้ง นอกเหนือจากสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 435 คนแล้ว ยังมีสมาชิกอีก 6 คนที่ไม่มีสิทธิออกเสียง ประกอบด้วยผู้แทนจำนวน 5 คน (จากกรุง[[วอชิงตัน ดี.ซี.]], [[กวม]], [[หมู่เกาะเวอร์จิน]], [[อเมริกันซามัว]] และ[[หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา]]) และข้าหลวงใหญ่ (Resident commissioner) จำนวน 1 คน สำหรับ[[เปอร์โตริโก]]<ref>US House Official Website [http://www.house.gov/house/MemberWWW_by_State.shtml House.gov] Retrieved on 17 August 2008</ref>
 
ทั้งสองสภามีอำนาจสิทธิ์ขาดบางประการ เช่น วุฒิสภาต้องให้ความเห็นชอบ (ให้[[คำแนะนำและยินยอม]]) ต่อการแต่งตั้งบุคคลของประธานาธิบดี เช่น สมาชิกคณะรัฐมนตรี ตุลาการส่วนกลาง (รวมถึง ผู้ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งในศาลสูงสุด) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ข้าราชการทหารบกและทหารเรือ และเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ ร่างรัฐบัญญัติจัดเก็บภาษีอากรนั้นต้องเสนอในสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายใด ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองสภา และจะเป็นกฎหมายก็ต่อเมื่อประธานาธิบดีลงนาม (หรือถ้าประธานาธิบดียับยั้งร่างกฎหมาย สภาทั้งสองจะต้องพิจารณาร่างนั้นใหม่ ถ้าสองในสามของสมาชิกทั้งสองสภายืนยันมติเดิม ร่างกฎหมายนั้นจะเป็นกฎหมายโดยไม่จำต้องให้ประธานาธิบดีลงนามอีก) อำนาจของรัฐสภามีจำกัดเท่าที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ อำนาจอื่น ๆ ทั้งหลายนั้นสงวนไว้เป็นของรัฐและประชาชน รัฐธรรมนูญยังมี "ข้อบทเพื่อความจำเป็นและเหมาะสม" (Necessary and Proper Claus) ซึ่งให้รัฐสภามีอำนาจ "ตรากฎหมายทั้งปวงที่จำเป็นและเหมาะสมแก่การใช้อำนาจบรรดาที่ระบุไว้ข้างต้น" สมาชิกทั้งสองสภานั้นมาจากการเลือกตั้งในแต่ละรัฐซึ่งใช้ระบบ[[เลือกตั้งรอบเดียวโดยผู้มีคะแนนเสียงมากสุดชนะ]] (first-past-the-post) ยกเว้นรัฐหลุยเซียนา แคลิฟอร์เนีย และวอชิงตัน ใช้การ[[เลือกตั้งสองรอบ]] (runoff)
====วุฒิสภา====
'''วุฒิสภา ({{lang-en|Senate}})''' ประกอบไปด้วยวุฒิสมาชิกจำนวน 2 คนจากแต่ละมลรัฐ โดยไม่นับจากสัดส่วนประชากร ในปัจจุบันประกอบด้วยวุฒิสมาชิกจำนวน 100 คน (จากทั้งหมด 50 มลรัฐ) โดยมีวาระ 6 ปี โดยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาราวๆหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมดทุกๆสองปี
 
=== การขับข้าราชการกลางออกจากตำแหน่ง ===
====การแบ่งแยกอำนาจ====
ทั้งสองสภานั้นจะมีอำนาจแยกจากกัน ตัวอย่างเช่น วุฒิสภาจะต้องอนุมัติเห็นชอบ (ให้[[คำแนะนำและยินยอม]]) ต่อการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงโดยประธานาธิบดี เช่น คณะรัฐมนตรี ผู้พิพากษาศาลกลาง (รวมถึงตัวแทนศาลฎีกา) ผู้บัญชาการกองทัพ และเอกอัครข้าราชทูตประจำประเทศต่างๆ ส่วนการร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้นั้นจะต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎร โดยจะต้องได้รับการรับรองจากทั้งสองสภาในการผ่านร่างกฎหมายก่อนที่จะลงนามโดยประธานาธิบดีเพื่อเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ (หรือ ถ้าหากประธานาธิบดีใช้อำนาจไม่รับรองร่างกฎหมายใดๆ ให้กลับไปที่สภาคองเกรสเพื่อลงมติมากกว่าสองในสามของแต่ละสภา ซึ่งในกรณีนี้จะสามารถบังคับใช้เป็นกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์โดยปราศจากการลงนามโดยประธานาธิบดี) อำนาจของสภาคองเกรสนั้นถูกจำกัดและแจกแจงไว้ตามรัฐธรรมนูญ อำนาจอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ให้ตกเป็นของมลรัฐและประชาชน โดยมาตราที่ 1 ของรัฐธรรมนูญได้ระบุถึงกรณีที่จำเป็นและเหมาะสม (Necessary and Proper Clause) ให้สภาคองเกรส "สามารถตรากฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้อำนาจที่แจกแจงไว้ให้สำเร็จลงได้" สมาชิกสภาคองเกรสนั้นถูกคัดเลือกโดยการเลือกตั้ง โดยผ่านการเลือกตั้งรอบเดียวโดยผู้ที่มีคะแนนเสียงมากที่สุด ยกเว้นในรัฐหลุยเซียนา แคลิฟอร์เนีย และวอชิงตัน ที่จัดการเลือกตั้งแบบสองรอบ
 
รัฐสภามีอำนาจถอดประธานาธิบดี ตุลาการส่วนกลาง และข้าราชการส่วนกลางอื่น ๆ ออกจากตำแหน่ง ในกระบวนการนี้ทั้งสองสภามีบทบาทแยกกัน อันดับแรก สภาผู้แทนราษฎรต้องออกเสียงลงคะแนนว่าจะขับข้าราชการออกจากตำแหน่งหรือไม่ จากนั้น วุฒิสภาจึงไต่สวนเพื่อวินิจฉัยว่า ข้าราชการผู้นั้นควรพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ อย่างไรก็ดี แม้เคยมีประธานาธิบดีสองคนถูกสภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ขับออกจากตำแหน่ง (คือ [[แอนดรูว์ จอห์นสัน]] และ[[บิล คลินตัน]) แต่ทั้งสองคนก็มิได้พ้นจากตำแหน่งเพราะการไต่สวนในวุฒิสภา
====การถอดถอนข้าราชการระดับสูง====
สภาคองเกรสมีอำนาจถอดถอนประธานาธิบดี ผู้พิพากษากลาง และข้าราชการระดับสูงแห่งสหพันฐ์ได้ โดยทั้งสองสภาได้รับบทบาทที่แตกต่างกันในการยื่นถอดถอน โดยสภาผู้แทนราษฎรจะต้องออกเสียงเพื่อผ่านการถอดถอนนั้นๆก่อน จากนั้นวุฒิสภาจะเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเป็นการตัดสินว่าบุคคลนั้นสมควรจะต้องถูกถอดถอนหรือไม่ ในประวัติศาสตร์อเมริกันนั้นเคยมีประธานาธิบดีถูกลงมติถอดจากตำแหน่งโดยสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 2 คน คือ [[แอนดรูว์ จอห์นสัน]] และ[[บิล คลินตัน]] แต่ทั้งสองคนก็มิได้ถูกตัดสินโดยวุฒิสภาให้ถอดถอนจากตำแหน่ง
 
=== วิธีประชุม ===
====ขั้นตอน====
ตามมาตราที่ 1 ตอนที่ 2 ย่อหน้าที่ 2 ของรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงอำนาจของแต่ละสภาที่จะ "เลือกกฎเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาการทำงาน" จึงทำให้เกิดคณะทำงานเป็นคณะกรรมาธิการขึ้น ซึ่งมีหน้าที่หลักๆคือพิจารณาข้อร่างกฎหมายต่างๆ และกำกับการสอบสวนเรื่องที่มีความสำคัญระดับชาติ ในสภาคองเกรสชุดที่ 108 (ปีค.ศ. 2003-2005) ได้มีคณะกรรมาธิการถึง 19 คณะในสภาผู้แทนฯ และ 17 คณะในวุฒิสภา ยังไม่รวมคณะกรรมาธิการร่วมสามัญซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากสองสภาเพื่อกำกับดูแล[[หอสมุดรัฐสภา]] ภาษีอากร และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ แต่ละสภายังสามารถตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาด้านพิเศษได้ถ้าจำเป็น โดยคณะกรรมาธิการยังสามารถจัดตั้งเป็นคณะกรรมาธิการย่อยเพื่อช่วยได้อีกต่อหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีประมาณ 150 คณะด้วยกัน
 
รัฐธรรมนูญ มาตรา 1 อนุมาตรา 1 วรรค 2 ให้แต่ละสภามีอำนาจ "วางระเบียบการดำเนินงานของตนเอง" บทบัญญัตินี้ก่อให้เกิดคณะกรรมาธิการของรัฐสภาขึ้นทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายและรับผิดชอบการสืบสวนของรัฐสภาเกี่ยวกับปัญหาระดับชาติ รัฐสภาชุดที่ 108 (ค.ศ. 2003–2005) มีคณะกรรมาธิการสามัญ 19 คณะในสภาผู้แทนราษฎร และ 17 คณะในวุฒิสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการร่วมถาวร 4 คณะซึ่งกรรมาธิการมาจากสภาทั้งสองและมีหน้าที่กำดับดูแล[[หอสมุดรัฐสภา]] งานสารบรรณ ภาษีอากร และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ แต่ละสภายังสามารถตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาเฉพาะ ปัจจุบัน งานส่วนใหญ่ของรัฐสภาตกเป็นของคณะอนุกรรมาธิการซึ่งมีราว 150 คณะด้วยกัน
==ฝ่ายบริหาร==
อำนาจบริหารในรัฐบาลแห่งสหพันธ์นั้นอยู่ที่ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา<ref name="ArtII wikisource">[[s:Constitution of the United States of America|Article II, Constitution of the United States of America]]</ref> แต่อย่างไรก็ดีอำนาจต่างๆนั้นจะถูกแบ่งเบาโดยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูง<ref>{{cite web |first=Obama |last=Barack |authorlink=Barack Obama |title=Delegation of Certain Authority Under the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008 |url=http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Presidential-Memorandum-for-the-Secretary-of-Defense/ |publisher=[[United States]] |date=2009-04-27 |archivedate= |accessdate=2009-07-01 |quote=}}</ref> ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีนั้นมาจากการเลือกตั้งผ่านคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral College) โดยรัฐต่างๆ รวมทั้งวอชิงตัน ดี.ซี. จะได้รับจำนวนของที่นั่งของคณะผู้เลือกตั้งเท่ากับจำนวนของสมาชิกสภาคองเกรสในเขตนั้นๆ<ref name="ArtII wikisource"/><ref>[[s:Additional amendments to the United States Constitution#Amendment XXIII|Amendment XXIII to the United States Constitution]]</ref> ประธานาธิบดีมีวาระครั้งละ 4 ปี ไม่เกินสองสมัยติดต่อกัน หากแต่ประธานาธิบดีผู้นั้นเคยได้รับตำแหน่งมาแล้วสองสมัย แล้วถูกคั่นด้วยคนอื่น เขายังสามารถเข้ารับตำแหน่งได้อีกหนึ่งสมัยมีวาระ 4 ปี<ref name="ArtII wikisource"/>
 
== ฝ่ายบริหาร ==
{{see also|มาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา}}
 
อำนาจบริหารในรัฐบาลแห่งสหพันธ์กลางนั้นอยู่ที่เป็นของ[[ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา]]<ref name="ArtII wikisource">[[s:Constitution of the United States of America|Article II, Constitution of the United States of America]]</ref> แต่อย่างไรก็ดีอำนาจต่างๆดังกล่าวนั้นจะถูกแบ่งเบาโดยมักมอบหมายให้สมาชิกคณะรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงอื่นใช้แทน<ref>{{cite web |first=Obama |last=Barack |authorlink=Barack Obama |title=Delegation of Certain Authority Under the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008 |url=http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Presidential-Memorandum-for-the-Secretary-of-Defense/ |publisher=[[United States]] |date=2009-04-27 |archivedate= |accessdate=2009-07-01 |quote=}}</ref> ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีนั้นมาจากได้รับการเลือกตั้งผ่านร่วมกันจาก[[คณะผู้เลือกตั้ง]] (Electoral College) โดยรัฐต่างๆต่าง ๆ รวมทั้งวอชิงตัน ดี.ซี. จะได้รับจำนวนของที่นั่งของมีสมาชิกภาพในคณะผู้เลือกตั้งเท่ากับตามจำนวนของสมาชิกสภาคองเกรสของตนในเขตนั้นๆสภาทั้งสอง<ref name="ArtII wikisource"/><ref>[[s:Additional amendments to the United States Constitution#Amendment XXIII|Amendment XXIII to the United States Constitution]]</ref> ประธานาธิบดีมีวาระครั้งดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี แต่ไม่เกินสองสมัยติดต่อกัน หากแต่2 วาระ ถ้าประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งครบ 2 วาระแล้ว และมีผู้นั้นเคยอื่นได้รับตำแหน่งเลือกตั้งมาแล้วสองสมัย แล้วถูกคั่นด้วยคนอื่น เขายังสามารถเข้ารับจะดำรงตำแหน่งได้อีกหนึ่งสมัยมีเพียง 1 วาระมีระยะ 4 ปีเช่นกัน<ref name="ArtII wikisource"/>
 
=== ประธานาธิบดี ===
{{main|ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา}}
[[File:Seal Of The President Of The Unites States Of America.svg|thumb|right]]
 
'''ฝ่ายบริหารประกอบด้วย ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา''' ({{lang-en|President of the United States) ofและบุคคลอื่น America}})ๆ ซึ่งได้รับมอบอำนาจประธานาธิบดี นั้นประธานาธิบเป็นทั้งหัวหน้าคณะรัฐบาลกลาง และ[[ประมุขแห่งรัฐ]]และหัวหน้ารัฐบาล รวมทั้ง[[ถึงจอมทัพ]]ด้วย โดยอำนาจและหัวหน้าทูต ตามรัฐธรรมนูญระบุให้ประธานาธิบดีนั้นต้องรัฐธรรมูญประธานาธิบดีต้อง "ดูแลให้ให้การปฏิบัติตามกฎหมายนั้นบังคับใช้เป็นไปอย่างจริงใจซื่อสัตย์" และ "รักษาสงวน พิทักษ์ป้องกัน และปกป้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญ" ประธานาธิบดีอันเป็นหัวหน้าคณะประธานฝ่ายบริหารของรัฐบาลกลาง กำกับดูแลพนักงานกว่าซึ่งเป็นองค์การที่ประกอบด้วยบุคคลราว 5 ล้านคน รวมทั้งในจำนวนนี้เป็นทหารกว่า 1 ประจำการราวหนึ่งล้านนายที่ยังประจำการอยู่คน กับพนักงานและเจ้าพนักงานไปรษณีย์อีกกว่า 6006000,000 นาย ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือคนที่ 44 คือ นาย[[บารัก โอบามา]] เป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันและคนที่ 44
 
ประธานาธิบดีมีอำนาจหน้าที่อาจลงนามในร่างกฎหมายที่ผ่านโดย[[สภาคองเกรส]] หรือสามารถใช้สิทธิใน[[การยับยั้ง]]มิได้รัฐสภาให้บังคับใช้ความเห็นชอบเพื่อให้ร่างนั้นเป็นกฎหมายได้ ยกเว้นถ้าสภาคองเกรสหรือจะสามารถลงมติยับยั้งร่างนั้นก็ได้กว่าอันจะส่งผลให้ร่างนั้นตกไป เว้นแต่รัฐสภา โดยคะแนนเสียงสองในสามของแต่ละสมาชิกทั้งสองสภาเพื่อยืนยัน จะมีมติคัดค้านการออกกฎหมายนั้นยับยั้ง ประธานาธิบดีฝ่ายเดียวยังมีหน้าที่อาจลงนามในสนธิสัญญากับต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แต่การให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญากับต่างประเทศนั้นจะจำต้องผ่านการลงมติอย่างน้อยได้รับความเห็นชอบของวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงสองในสามของวุฒิสภาก่อนสมาชิก ประธานาธิบดีสามารถอาจถูกถอดถอนได้โดยการลงมติขับออกจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากในของสภาผู้แทนราษฎร และลงมติอย่างน้อยพ้นจากตำแหน่งด่วยคะแนนเสียงสองในสามในของสมาชิกวุฒิสภาโดยข้อหา "ด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นกบฎต่อแผ่นดิน ฉ้อราษฎร์บังหลวง"กบฏ คดีร้ายแรงรับสินบน หรือความผิดอาญาอย่างอื่นทั้งอุกฉกรรจ์และอาชญากรรมลหุโทษ" ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจยุบสภาคองเกรส รัฐสภาหรือจัดการสั่งให้เลือกตั้งได้เป็นกรณีพิเศษ แต่มีอำนาจที่จะให้อภัยโทษผู้มีหรือปล่อยบุคคลซึ่งถูกพิพากษาว่ามความผิดในคดีที่เกี่ยวกับต่อรัฐบาลกลางได้ (ยกเว้นคดีความถอดถอนเว้นแต่กรณีขับออกจากตำแหน่ง) มีอำนาจผ่านกฎบริหาร (Executive orders) เพื่อใช้ในการปกครองตรารัฐกำหนด และแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกาและผู้พิพากษาศาลกลางตุลาการศาลสูงสุดกับตุลาการส่วนกลาง (ด้วยความเห็นชอบโดยได้รับความยินยอมของวุฒิสภา)
 
=== รองประธานาธิบดี ===
{{main|รองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา}}
[[File:US Vice President Seal.svg|thumb|right]]
 
'''รองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา''' ({{lang-en|Vice President of the United States of America}}) เป็นข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่งตามตำแหน่งแล้วถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดว่าสูงสุดเป็นอันดับที่สองของฝ่ายบริหารและในรัฐบาล ในฐานะที่เป็นบุคคลแรกที่จะสืบตำแหน่งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดีจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีหากต่อเมื่อประธานาธิบดีในตำแหน่งถึงแก่อสัญกรรมตาย ลาออก หรือถูกถอดถอนถอดจากตำแหน่ง ซึ่งได้ในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาเกิดเหตุการณ์นี้จำนวนแล้ว 9 ครั้ง อนึ่ง ตามความในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญ รองประธานาธิบดียังมีตำแหน่งเป็น'''ประธานวุฒิสภา''' ({{lang-en|Presidentด้วยบทบาทนี้ of the Senate}}) ตามรัฐธรรมนูญซึ่งถือเขาจึงเป็นผู้นำในของวุฒิสภา กระนั้นก็ตามและในฐานดังกล่าว รองประธานาธิบดีประธานาบธิดีจะสามารถออกเสียงลงมติคะแนนในวุฒิสภาได้ก็ต่อเมื่อมีการลงมติเท่ากันทั้งสองฝั่ง (เฉพาะเพื่อเป็น[[เสียงชี้ขาด)]]เมื่อคะแนนเสียงเท่ากัน ในตาม[[รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 ของสหรัฐอเมริกาสิบสอง|รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สิบสอง]] รองประธานาธิบดีจะต้องเป็นประธานการที่ประชุมสภาคองเกรสเมื่อเกี่ยวข้องกับการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อนับผลโหวตเลือกประธานาธิดีคะแนนการเลือกตั้งของคณะผู้เลือกตั้ง แม้ว่าตามรัฐธรรมนูญระบุถึงแล้ว อำนาจหน้าที่โดยตรงของรองประธานาธิบดีว่านอกเหนือจากจะเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประธานวุฒิสภา นอกเหนือไปจากการสืบตำแหน่งแล้วประธานาธิบดี ให้มีหน้าที่แต่ปัจจุบันมักมองกันว่า รองประธานาธิบดีเป็นประธานวุฒิสภาสมาชิกฝ่ายบริหารของรัฐบาลกลาง และเนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้ตำแหน่งนี้อยู่ฝ่ายไหนโดยเฉพาะ นักวิชาการจึงมักมีข้อถกเถียงของนักวิชาการกันว่ารองประธานาธิบดีนั้น ควรจะอยู่ในฝ่ายบริหารบริการ หรือฝ่ายนิติบัญญัติ หรือทั้งสองฝ่าย<ref name=Goldstein>{{cite journal|last=Goldstein|first=Joel K.|title=The New Constitutional Vice Presidency|journal=Wake Forest Law Review|volume=30|issue=505|publisher=Wake Forest Law Review Association, Inc.|url=|location=Winston Salem, NC|year=1995}}</ref><ref>{{cite journal|last=Reynolds|first=Glenn Harlan|title=Is Dick Cheney Unconstitutional?|journal=Northwestern University Law Review Colloquy|volume=102|issue=110|publisher=Northwestern University School of Law|url=|location=Chicago|year=2007}}</ref>
 
=== คณะรัฐมนตรี กระทรวง และหน่วยงานของรัฐส่วนราชการ ===
{{main|คณะรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอเมริกา}}
 
งานรายวันในการบริหารราชการแผ่นดินบังคับใช้และดำเนินการตามกฎหมายกลางนั้นอยู่ในการกำกับดูแลเป็นของกระทรวงฝ่ายบริหารในสังกัดของรัฐบาลกลาง (Federal Executive Departments) ส่วนกลางซึ่งแต่งตั้งโดยสภาคองเกรสรัฐสภาจัดตั้งขึ้นเพื่อมีหน้าที่บริหารรับผิดชอบราชการแผ่นดินระดับประเทศและระหว่างประเทศโดยเฉพาะ โดยมีหัวหน้ากระทรวงหลักจำนวนทั้ง 15 กระทรวง โดยมีผู้กำกับดูแล คือ รัฐมนตรี (Secretary) ซึ่งเลือกมาจากการคัดเลือกโดยประธานาธิบดี ตามคำแนะนำและรับรองผ่านการลงมติโดยยินยอมของวุฒิสภา เพื่อและประกอบกันเป็นคณะที่ปรึกษาการบริหารราชการแผ่นดิน (Council of Advisers) หรือซึ่งเรียกอีกอย่างโดยทั่วไปว่า "คณะรัฐมนตรีในประธานาธิบดี (President's Cabinet") นอกเหนือจากนอกจากกระทรวงต่างๆต่าง ๆ แล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่องค์การเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งซึ่งรวมอยู่ด้วยกลุ่มเป็นสำนักประธานาธิบดี (Executive Office of the President) ได้แก่ หน่วยงานเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว, หน่วยงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, สำนักงานการสำนักบริหารจัดการและงบประมาณ, คณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ, คณะที่ปรึกษาด้านสภาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สำนักงานตัวแทนสำนักผู้แทนการค้า,สหรัฐ สำนักงานการสำนักนโยบายควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ และสำนักงานสำนักนโยบายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการเหล่านี้เรียกว่า ข้าราชการพลเรือนกลาง (federal civil servant) อนึ่ง ยังมีส่วนราชการอิสระ เช่น [[United States Postal Service|สำนักงานไปรษณีย์สหรัฐ]] [[องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ]] [[สำนักข่าวกรองกลาง]] [[สำนักป้องกันสิ่งแวดล้อม]] และ[[สำนักพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา]] กับทั้งยังมีรัฐวิสหากิจ เช่น [[บรรษัทประกันเงินฝากกลาง]] และ[[บรรษัทขนส่งคนโดยสารรถไฟแห่งชาติ]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง|2}}
 
[[หมวดหมู่:สหรัฐอเมริกา]]
[[หมวดหมู่:รัฐบาลสหรัฐอเมริกา]]
[[หมวดหมู่:ระบบการปกครองของสหรัฐอเมริกา]]
38,884

การแก้ไข