ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาลกลางสหรัฐ"

 
===คณะรัฐมนตรี กระทรวง และหน่วยงานของรัฐ===
{{ดูเพิ่ม|คณะรัฐมนตรีสหรัฐอเมริกา}}
 
การบริหารราชการแผ่นดินนั้นอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงในสังกัดของรัฐบาลกลาง (Federal Executive Departments) ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาคองเกรสเพื่อมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินและระหว่างประเทศ โดยมีกระทรวงหลักจำนวน 15 กระทรวง โดยมีผู้กำกับดูแล คือ รัฐมนตรี (Secretary) ซึ่งเลือกโดยประธานาธิบดี และรับรองผ่านการลงมติโดยวุฒิสภา เพื่อประกอบเป็นคณะที่ปรึกษาการบริหารราชการแผ่นดิน (Council of Advisers) หรือเรียกอีกอย่างว่า "President's Cabinet" นอกเหนือจากกระทรวงต่างๆแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่รวมอยู่ด้วย ได้แก่ หน่วยงานทำเนียบขาว, หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ, สำนักงานการจัดการและงบประมาณ, คณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ, คณะที่ปรึกษาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สำนักงานตัวแทนการค้า, สำนักงานการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ และสำนักงานนโยบายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
==อ้างอิง==
3,284

การแก้ไข