ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมวล สภาวสุ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* [[ทุติยจุลจอมเกล้า]]
* [[ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]]
* [[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/D/247/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (๕ ธันวาคม ๒๕๓๐)] เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ หน้า ๑ </ref>
* [[มหาปรมาภรณ์มงกุฏไทย]]
* [[เหรียญชัยสมรภูมิ]]
380,773

การแก้ไข