ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาลกลางสหรัฐ"

(หน้าใหม่: '''รัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา''' ({{lang-en|the Government of the United States of America}}) เป็นรัฐ...)
 
===องค์ประกอบ===
====สภาผู้แทนราษฎร====
'''สภาผู้แทนราษฎร ({{lang-en|the House of Representatives}})''' ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 435 คน ซึ่งแต่ละคนมาจากการเลือกตั้งซึ่งแบ่งสัดส่วนตามจำนวนประชากรสำรวจล่าสุดก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งแต่ละสมาชิกจะเป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้ง (Congressional district) สมาชิกทั้งหมดมีวาระ 2 ปี ซึ่งในแต่ละมลรัฐจะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย 1 คน ซึ่งผู้มีสิทธิสมัครเป็นเป็นส.ส.นั้นจะต้องมีอายุอย่างน้อย 25 ปีบริบูรณ์ และจะต้องถือสัญชาติอเมริกันมาอย่างน้อย 7 ปี โดยหลังจากหมดวาระแล้วสามารถลงสมัครใหม่ได้โดยไม่จำกัดครั้ง นอกเหนือจากสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 435 คนแล้ว ยังมีสมาชิกอีก 6 คนที่ไม่มีสิทธิออกเสียง ประกอบด้วยผู้แทนจำนวน 5 คน (จากกรุง[[วอชิงตัน ดี.ซี.]], [[กวม]], [[หมู่เกาะเวอร์จิน]], [[อเมริกันซามัว]] และ[[หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา]]) และข้าหลวงใหญ่ (Resident commissioner) จำนวน 1 คน สำหรับ[[เปอร์โตริโก]]<ref>US House Official Website [http://www.house.gov/house/MemberWWW_by_State.shtml House.gov] Retrieved on 17 August 2008</ref>
 
====วุฒิสภา====
3,284

การแก้ไข