ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตุ๊กแกผี"

*[[โอลิเวอร์ บีเวอร์]]...จิตแพทย์เพื่อนของวิฑูรย์ (นักแสดงรับเชิญ)
*[[ศรัทธา ศรัทธาทิพย์]]...เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (นักแสดงรับเชิญ)
*[[จรัสพงษ์โกวิทย์ สุรัสวดีวัฒนกุล]]...เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (นักแสดงรับเชิญ)
 
== อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม