ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบสุริยะ"

 
==== โลก ====
: [[โลก]] (1 AU) เป็นดาวเคราะห์ที่ค่อนข้างใหญ่และมีความหนาแน่นมากที่สุดในกลุ่มดาวเคราะห์ชั้นใน เป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่พบว่ายังมีปรากฏการณ์ทาง[[ธรณีวิทยา]]อยู่ และเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวเท่าที่ทราบว่ามี[[สิ่งมีชีวิต]] โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มี[[น้ำ]]มาก เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากกลุ่มดาวเคราะห์ใกล้โลกทั้งหมด และยังเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงของ[[เปลือกโลก]]อยู่ [[ชั้นบรรยากาศของโลก]]ค่อนข้างจะแตกต่างกับดาวเคราะห์ดวงอื่น เนื่องจากการที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ในบรรยากาศจึงมี[[ออกซิเจน]]อิสระอยู่ถึง 21%<ref>{{cite web |title=Earth's Atmosphere: Composition and Structure |author=Anne E. Egger, M.A./M.S. |work=VisionLearning.com |url=http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?c3=&mid=107&l=|accessdate=2006-12-26}}</ref> โลกมี[[ดวงจันทร์บริวาร|ดาวเคราะห์บริวาร]]หนึ่งดวง คือ [[ดวงจันทร์]] ซึ่งเป็นดาวเคราะห์บริวารขนาดใหญ่เพียงดวงเดียวในเขตระบบสุริยะชั้นใน
 
==== ดาวอังคาร ====
19,496

การแก้ไข