ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาพร้อม ในรัชกาลที่ 5"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
==พระอิสริยยศ==
* '''พร้อม''' (เกิด - ไม่ปรากฎปรากฏ)
* '''เจ้าจอมพร้อม''' (ไม่ปรากฎปรากฏ - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2435)
* '''เจ้าจอมมารดาพร้อม''' (13 ธันวาคม พ.ศ. 2435 - ปัจจุบัน)
 
427,028

การแก้ไข