ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศอุรุกวัย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ฝ่ายตุลาการ : ศาลฎีกา (Supreme Court) ผู้พิพากษาได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดี และสภานิติบัญญัติเป็นผู้เลือก วาระการดำรงตำแหน่ง 10 ปี
 
ระบบกฏหมายกฎหมาย : ระบบประมวลกฏหมายกฎหมาย มีรากฐานมาจากประมวลกฏหมายกฎหมายของสเปน
 
=== สถานการณ์สำคัญ ===
สินค้านำเข้า : น้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ ยานยนต์ กระดาษ พลาสติก
 
ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ : บราซิล 18.6% อาร์เจนตินา 16.7% จีน 13.5% เวเนซุเอลา 9.1% สหรัฐอเมริกา 8.3%, รัสเซีย 4.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2553)
 
สกุลเงิน : เปโซอุรุกวัย (Uruguayan peso) (UYU)
371,905

การแก้ไข