ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[หมวดหมู่:ผู้ประกาศข่าวไอทีวี-ทีไอทีวี-ทีวีไทย]]
[[หมวดหมู่:พิธีกรไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พายัพ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
{{โครงชีวประวัติ}}
20,930

การแก้ไข