ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปูทูลกระหม่อม"

รูปร่างคล้ายปูนามีสีสันสวยงาม มี4 สีคือ ม่วง แสด เหลือง ขาว โดยกระดองมีสีม่วงเปลือกมังคุด ผสมพันธุ์นาน 4-5 ชั่วโมง ไข่จะฟองใหญ่กว่าปูนา กว่า 3 - 4 เท่า
 
พบที่ บริเวณ น้ำตกบนเขาหินลุ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อ 2423/09/56 โดย นายจรูญศักดิ์ ปรีชาชน พิกัดที่พบ Latitude 10.48190 Longitude 98.89440 ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 575 เมตร
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม