ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทระแห่งเนปาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พิธีบรมราชาภิเษก =
| ระยะเวลาครองราชย์ = ครั้งที่ 1 : 5 ปี ([[พ.ศ. 2493]] - [[พ.ศ. 2498]]) <br />ครั้งที่ 2 : 8 ปี ([[พ.ศ. 2544]] - [[พ.ศ. 2551]])
| รัชกาลก่อนหน้า = [[สมเด็จพระราชาธิบดีตริภุวนพีรพิกรมศาหะพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะ]] (ก่อน [[พ.ศ. 2493]]) <br />[[สมเด็จพระราชาธิบดีทิเปนทรพีรพิกรมศาหเทวะ|มกุฎราชกุมารทิเปนทระ]] ([[พ.ศ. 2544]])
| รัชกาลถัดมา = [[พ.ศ. 2498]] : [[สมเด็จพระราชาธิบดีมเหนทรพีรพิกรมศาหเทวะ]]<br />[[พ.ศ. 2551]] : สิ้นสุดระบอบกษัตริย์
}}
{{สืบตำแหน่ง
| รูปภาพ =
| ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระราชาธิบดีตริภุวนพีรพิกรมศาหะพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะ]]
| ตำแหน่ง = พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล<br /> (ครั้งที่ 1)
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์ศาหะ]]
ผู้ใช้นิรนาม