ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยายมราช (ครุฑ)"

* Imperial Gazetteer of India{{ต้องการอ้างอิงเต็ม}}
* Scott 1999{{ต้องการอ้างอิงเต็ม}}
 
== ดูเพิ่ม ==
 
{{วิกิซอร์ซ|1=พระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง|2=ประวัติตราสัญลักษณ์กระทรวงมหาดไทย โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)}}
 
* [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม