ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ็องตวน ลาวัวซีเย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== ด้านกฎหมายและการเมือง ===
นอกจากที่อ็องตวนจะศึกษาวิทยาศาสตร์แล้ว เขายังศึกษากฎหมายและการเมืองจนได้เป็นเนติบัณฑิต เมื่ออายุ 26 ปี เขาได้เป็นเจ้าพนักงานเก็บอากร ซึ่งเขาก็ได้ปรับปรุงระบบภาษีอากรและการคลัง พร้อมกับพัฒนาหน่วยวัดในระบบเมตริก ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศฝรั่งเศส
รักนะอองตัว
 
== ชีวิตบั้นปลาย ==
ผู้ใช้นิรนาม