ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนแม่จันวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 5096411 สร้างโดย CommonsDelinker (พูดคุย))
อัตลักษณ์โรงเรียน
* " สุภาพ อ่อนน้อม " เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีความสุภาพ อ่อนน้อม
* " สุภาพ อ่อนน้อม "
*เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีความสุภาพ อ่อนน้อม
สัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้ใช้นิรนาม