ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันชาติสาธารณรัฐจีน"

! ปี !! Exercise Name !! [[รายนามประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน|ประธานาธิบดี]] !! สถานที่ !! ผู้บังคับขบวนสวนสนาม !! กำลังพล !! หมายเหตุ
|-
| [[ค.ศ. 1936]] || n/a || [[หลิง เซิน]] และ [[เจียง ไคเชก]] || [[นานกิง]] || || || สาธารณรัฐจีนก่อตั้งครบรอบ 25 ปี. พิธีสวนสนามที่จัดขึ้นครั้งแรกและครั้งเดียวบนดินแดน[[จีนแผ่นดินใหญ่]]ของ[[สาธารณรัฐจีน]].
|-
| [[ค.ศ. 1949]] || n/a || [[เฉิน เฉิง]] || [[ไทเป]] || Unknown || || พิธีสวนสนามที่จัดขึ้นครั้งแรกใน[[เกาะไต้หวัน]].
ผู้ใช้นิรนาม