ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันชาติสาธารณรัฐจีน"

! ปี !! Exercise Name !! [[รายนามประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน|ประธานาธิบดี]] !! สถานที่ !! ผู้บังคับขบวนสวนสนาม !! กำลังพล !! หมายเหตุ
|-
| [[ค.ศ. 1936]] || n/a || [[หลิง เซิน]] และ [[เจียง ไคเชก]] || [[Nanjingนานกิง]] || || || สาธารณรัฐจีนก่อตั้งครบรอบ 25 ปี. พิธีสวนสนามที่จัดขึ้นครั้งแรกบนดินแดน[[จีนแผ่นดินใหญ่]]ของ[[สาธารณรัฐจีน]].
|-
| [[ค.ศ. 1949]] || n/a || [[เฉิน เฉิง]] || [[ไทเป]] || Unknown || || พิธีสวนสนามที่จัดขึ้นครั้งแรกใน[[เกาะไต้หวัน]].
| [[ค.ศ. 1986]] || || [[เจี่ยง จิงกั๋ว]] || [[ไทเป]] || || || สาธารณรัฐจีนก่อตั้งครบรอบ 75 ปี. (Diamond Jubilee)
|-
| [[ค.ศ. 1987]] || || [[เจี่ยง จิงกั๋ว]] || [[ไทเป]] || || || Itการสวนสนามของกองทัพเป็นครั้งสุดท้ายในยุคที่เจี่ยง was the last military parade held during Chiang Ching-kuo's administrationจิงกั๋วดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี. Itจัดขึ้นในวันที่ was11 held on October 11ตุลาคม, the day after the Double Ten Day celebrations due toภายหลังจากวันชาติเพียงวันเดียว Chiang's ailing condition.
|-
| [[ค.ศ. 1988]] || 光武演習 || [[หลี่ เติงฮุย]] || [[ไทเป]] || Chen Tingchong || 13,166 ||
ผู้ใช้นิรนาม