ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระไตรปิฎกภาษาทิเบต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รายการอ้างอิง}}
== บรรณานุกรม ==
*
 
* Jose Ignacio Cabezon (Editor). (1996). Tibetan Literature: Studies in Genre. Boston: Snow Lion.
*
* Traditional Cataloguing and Classification of Tibetan Literature" (English) Dharamsala: LTWA Tibetan Journal, XXX- no- 2, Summer 2005.
The listing of scripture จาก http://www.degeparkhang.org/sutra-en.htm
*
藏文《大藏经》知识答读者问
* The listing of scripture จาก http://www.degeparkhang.org/sutra-en.htm
恢弘的藏文《大藏经》
*
几种藏文《大藏经》版本的异同比较
* 藏文《大藏经》知识答读者问
*
* 恢弘的藏文《大藏经》
*
* 几种藏文《大藏经》版本的异同比较
ผู้ใช้นิรนาม