ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประปานครหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 1,196.9567 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2555]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/015/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 15ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555</ref>
| หัวหน้า1_ชื่อ = สุนันทาสมัย นิงสานนท์อนุวัตรเกษม
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = รักษาการผู้ว่าการประธานกรรมการ
| หัวหน้า2_ชื่อ = สมัย อนุวัตรเกษม
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รักษาการผู้ว่าการ
| ประเภทหน่วยงาน = รัฐวิสาหกิจ
| ต้นสังกัด = [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]]
34,890

การแก้ไข