ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาภาพร กรทิพย์"

* ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน 2538 ช่อง 7
* ดาวแต้มดิน 2538 ช่อง 7
*เถ้ากุหลาบ 2541
* เทพบุตรสลัม 2543 ช่อง 7
* สาวน้อย 2545 ช่อง 7
* ทัดดาวบุษยา 2547 ช่อง 5
* รักฝันวันฤดูหนาว 2547 ช่อง itv
*โสดสโมสร (มันเป็นเรื่องของรอยกงเกวียน) 2548
* คลื่นรักสีคราม 2548 ช่อง 5
* แต่ปางก่อน 2548 ช่อง 3
ผู้ใช้นิรนาม