ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งเทวารัณยสถาน"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| หมายเหตุ =
}}
'''พระที่นั่งเทวารัณยสถาน''' เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิำพลอดุึลยเดชภูมิพลอดุลยเดช เป็นส่วนหนึ่งของหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
==ประวัติ==
พระที่นั่งเทวารัณยสถาน เป็นพระที่นั่งทรงปราสาทมีลักษณะคล้ายกับพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์มหาปราสาทและพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์ สร้างขึ้นบนพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารบริเวณห้องจัดเลี้ยง โดยพระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปีพ.ศ. 2549โดยสถาปัตยกรรมแบบปราสาททรงไทยโดยมีสระน้ำล้อมรอบเปรียบดังสวนน้ำของเทวดา
393,742

การแก้ไข