ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งเทวารัณยสถาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[ไฟล์:BoromRajaSatitjaMaholarn Hall.jpg|thumb|300px|พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารและพระที่นั่งเทวารัยณสถาน]]
{{กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้าง
| ชื่อสิ่งก่อสร้าง = พระที่นั่งเทวรารัณยสถาน
| หมายเหตุ =
}}
'''พระที่นั่งเทวารัณยสถาน''' เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิำพลอดุึลยเดช เป็นส่วนหนึ่งของหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
==ประวัติ==
พระที่นั่งเทวารัณยสถาน เป็นพระที่นั่งทรงปราสาทมีลักษณะคล้ายกับพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์มหาปราสาทและพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์ สร้างขึ้นบนพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารบริเวณห้องจัดเลี้ยง โดยพระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปีพ.ศ. 2549โดยสถาปัตยกรรมแบบปราสาททรงไทยโดยมีสระน้ำล้อมรอบเปรียบดังสวนน้ำของเทวดา
==แต่เดิม==
พระที่นั่งเทวารัณยสถาน แต่เดิมเป็น[[สวนสวรรค์]] แต่สวนสวรรค์ถูกรื้อลงแล้ว
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม