ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งอมรพิมานมณี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หมายเหตุ =
}}
'''พระ ที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ต่อจากเฉลียงพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารลงมาทางทิศ ใต้อมรพิมานมณี''' เป็นพระวิมานสำหรับเข้าที่นั่งที่บรรทมของ พระบาทสมเด็จสร้างขึ้นในสมัยพระับาทสมเ้ด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะ เรียกกันเป็นการภายในว่า " พระีที่นั่งองค์1ในที่ " ด้านหลังหมู่พระที่นั่งองค์นี้ติดกับ " สวนสวรรค์ "จักรีมหาปราสาท ปัจจุบันถูกรื้อลงแล้ว
==ประวัติ==
พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ต่อจากเฉลียงพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารลงมาทางทิศ ใต้ เป็นพระวิมานสำหรับเข้าที่บรรทมของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะ เรียกกันเป็นการภายในว่า " ในที่ " ด้านหลังพระที่นั่งองค์นี้ติดกับ " สวนสวรรค์ "
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม