ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งปรีดีราชวโรทัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เปลี่ยนทางไปที่ [[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท#พระราชมณเฑียรสถานหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสา�)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้าง
#REDIRECT [[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท#พระราชมณเฑียรสถานหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]]
| ชื่อสิ่งก่อสร้าง = พระที่นั่งปรีดีราชวโรทัย
| ชื่อภาษาอื่น =
| ภาพ =
| คำบรรยายภาพ =
| สิ่งก่อสร้าง = [[พระที่นั่ง]]
| เมืองที่ตั้ง = [[กรุงเทพมหานคร]]
| ประเทศที่ตั้ง = [[ประเทศไทย]]
| ปีสร้าง =
| ผู้สร้าง = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| ปีรื้อ =
| ปีบูรณะ =
| ผู้บูรณะ =
| แบบสถาปัตยกรรม =
| โครงสร้าง =
| ขนาด =
| รายละเอียดอื่น =
| สถาปนิก =
| วิศวกร =
| ตกแต่งภายใน =
| สวน =
| ผู้ออกแบบผู้อื่น =
| รางวัล =
| สิ่งที่น่าสนใจ =
| พิกัดภูมิศาสตร์ =
| เว็บไซต์ =
| หมายเหตุ =
}}
'''พระที่นั่งปรีดีราชวโรทัย''' เป็นพระที่ันั่งที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเ้ด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระที่นั่งองค์1ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ปัจจุบันถูกรื้อลงแล้ว
==ประวัติ==
พระ ที่นั่งองค์นี้อยู่ต่อเนื่องกับห้องเขียวในพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารด้าน ทิศเหนือ จึงเรียกว่า " ห้องเขียวนอก " มีชานติดอยู่กับ " ห้องผักกาด " หรือพระที่นั่งดำรงสวัสดิอนัญวงศ์ เป็นที่สำหรับมหาดเล็กและข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าเฝ้า ฯ บางโอกาส
==ห้องภายในพระที่นั่ง==
ชั้น บนเป็นห้องพักผ่อนพระราชอิริอยาบถ ชั้นล่างเรียกว่า " ชั้นต่ำ " หรือเรียกว่า " ห้องช่างเขียน " เป็นที่รวบรวมช่างฝีมือประณีตของหลวงไว้เป็นอันมาก มีช่างเขียนลวดลายไทยและลายต่างประเทศ เช่น ช่างทอง ช่างปั้น ช่างกลึง ช่างแกะสลึก ช่างก่อเขา ช่างออกแบบเครื่องเพชร
{{พระบรมมหาราชวัง}}
 
[[หมวดหมู่:พระบรมมหาราชวัง]]
ผู้ใช้นิรนาม