ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งเทพดนัยนันทยากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หมายเหตุ =
}}
'''พระที่นั่งเทพดนัยนันทยากร''' เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพรัที่นั่งองค์พระที่นั่งองค์1ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ปัจจุบันถูกรื้อลงแล้ว
==ประัวัติ==
พระที่นั่งองค์นี้อยู่ทางทิศเหนือของพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารตรง " ห้องน้ำเงิน " และอยู่ตรงข้ามกับพระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์ มีดาดฟ้าคั่นกลาง และมีเฉลียงเดินติดต่อได้โดยผ่าน " ห้องน้ำเงิน " มีอัฒจันทร์ใหญ่เป็นทางลงร่วมกันได้ทางทิศตะวันออก
ผู้ใช้นิรนาม