ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งนิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
==ประวัติ==
พระที่นั่งนิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตร เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสร้างบริเวณทิศตะวันออกของ[[พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์]] สถาปัตยกรรมแบบยุโรป โดยพระที่นั่งองค์นี้เป็นห้องพระภูษาของพระมหากษัตริย์และมีเกยสำหรับประกอบพระราชพิธีโสกันต์อีกด้วย
[[หมวดหมู่:พระบรมมหาราชวัง]]
[[หมวดหมู่:พระที่นั่ง|นิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตร]]
{{สร้างปี|2425}}
 
[[หมวดหมู่:พระบรมมหาราชวัง]]
ผู้ใช้นิรนาม