ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาปัตยกรรมตระกูลชิคาโก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ด้วยความเจริญเติบโตของเมืองใน[[ยุคอุตสาหกรรม]]เฟื่องฟู อาคารที่เกิดขึ้นในเมือง[[ชิคาโก]]ส่วนมากเป็นอาคารระฟ้า (Skyscrapers) เพื่อความต้องการของเมือง อาคารระฟ้าของกลุ่มชิคาโกสคูลจึงเกิดขึ้นมากมาย รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมสามารถตอบสนองการใช้งานของอาคารได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบโครงสร้าง แบบถ่ายน้ำหนัก (Post and Lintel)
 
สถาปนิกกลุ่มนี้ยังได้ร่วมมือกับวิศวกร (สถาปนิก และวิศวกรได้ซึ่งเป็นการร่วมมือกันเป็นครั้งแรก ระหว่างสถาปนิก และวิศวกรในคริสต์ศตวรรษที่ 19) นำเอาเทคนิควิทยาการการก่อสร้างที่ก้าวหน้าต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับอาคารใหม่ๆ ในเมืองชิคาโก ลักษณะดังกล่าวทำให้ชิคาโกมีความแตกต่างจากเมืองอื่นๆ อย่างมาก
 
[[Category:สถาปัตยกรรม]]
25

การแก้ไข