ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาลย์''' เฉลิมพระนามเมื่อสิ้นพระชนม์แล้วโดยโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
* '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงโกมลเสาวมาลย์''' เฉลิมพระนามเมื่อสิ้นพระชนม์แล้วโดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
 
== ราชตระกูล ==
<center>
{| class="wikitable"
|+'''พระราชตระกูลในสามรุ่นของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล'''
|-
|-
| rowspan="8" align="center"| '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล'''<br />
| rowspan="4" align="center"| '''พระชนก:'''<br />[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี]]
|-
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี]]
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์|สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์<br />กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์]]
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />หม่อมน้อย
|-
| rowspan="4" align="center"| '''พระชนนี:'''<br />[[เจ้าจอมมารดาวง ในรัชกาลที่ 5|เจ้าจอมมารดาวง]]
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />พระยาอรรคราชนาคภักดี <br>(เนตร เนตรายน)
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />พระยาสมุทบุรานุรักษ์ (เกิด)
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br /> ท่านม่วง
|-
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />ขรัวยายอุ่น
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br /> หลวงมหามณเฑียร (จุ้ย)
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br /> ท่านนุ่ม
|}
</center>
 
 
{{พระราชธิดาราชวงศ์จักรี}}