ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธเจ้า"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
=== จำนวนของพระพุทธเจ้า ===
ในคัมภีร์ของทางมหายานนั้นได้ระบุนามของพระพุทะเจ้าพระพุทธเจ้าไว้เป็นจำนวนมาก มีทั้งพระพุทธเจ้า 35 พระองค์ พระพุทธเจ้า 53 พระองค์ และที่มากที่สุดคือพระพุทธเจ้า 3,000 พระองค์ โดยแบ่งเป็น <ref>ภิกษุจีนวิศวภัทร. พระพุทธเจ้าและพระธรรมสูตรฝ่ายมหายาน. กทม. หมื่นคุณธรรมสถาน.2549</ref>
* พระพุทธเจ้าในกัปอดีตซึ่งระบุนามไว้ในคัมภีร์อดีตสมัยอลังการกัลป์สหัสพุทธนามสูตร 1,000 พระองค์ เริ่มจาก[[พระปุณฑริกประภาพุทธเจ้า]]เป็นองค์แรกจนถึง[[พระเวศภูพุทธเจ้า]]เป็นองค์สุดท้าย
* พระพุทธเจ้าในกัปปัจจุบันซึ่งระบุนามไว้ในคัมภีร์ปัจจุบันสมัยภัทรกัลป์สหัสพุทธนามสูตร 1,000 พระองค์ เริ่มจากพระวิปัสสีพุทธเจ้าเป็นองค์แรกจนถึง[[พระรุจิพุทธเจ้า]]เป็นองค์สุดท้าย ซึ่งพระรุจิพุทธเจ้านี้ปัจจุบันคือ[[พระเวทโพธิสัตว์]]
2,628

การแก้ไข