ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โทชิโอะ ฮิราโนะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''โทะชิโอะ ฮิระโนะ'''(平野 俊夫|Hirano Toshio) เกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน [[ค.ศ. 1947]] ใน[[จังหวัดโอซะกะ]] [[ประเทศญี่ปุ่น]] เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา มีชื่อเสียงจากการค้นพบ interleukin-6 และวิธีการนำไปใช้รักษาโรค ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดี คนที่ 17 แห่ง[[มหาวิทยาลัยโอซะกะ]] ตั้งแต่เดือน[[สิงหาคม]] [[ค.ศ. 2011]]
 
== การศึกษา ==
* [[ค.ศ. 1972|1972]] - สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยโอซะกะ]]
* [[ค.ศ. 1980|1980]] - ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยคุมะโมะโตะ]]
* [[ค.ศ. 1984|1984]] - ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสถาบันชีววิทยาโมเลกุลและเซลล์ [[มหาวิทยาลัยโอซะกะ]]
* [[ค.ศ. 1989|1989]] - ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ [[มหาวิทยาลัยโอซะกะ]]
* [[ค.ศ. 2004|2004]] - ดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะชีววิทยาล้ำยุค [[มหาวิทยาลัยโอซะกะ]]
* [[ค.ศ. 2008|2008]] - ดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยโอซะกะ]]
* สิงหาคม [[ค.ศ. 2011|2011]] ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี [[มหาวิทยาลัยโอซะกะ]] คนที่ 17
3,337

การแก้ไข