เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

หน้าใหม่: {{Infobox scientist |name = โทะชิโอะ ฮิระโนะ |image = Crafoordpriset 2009-press conference 20.jpg |image_size ...
{{Infobox scientist
|name = โทะชิโอะ ฮิระโนะ
|image = Crafoordpriset 2009-press conference 20.jpg
|image_size = 200px
|caption =
|birth_date = {{Birth date and age|1947|04|17}}
|death_date =
|birth_place = [[โอซะกะ]]
|nationality = {{flag|Japan}}
|alma_mater = [[มหาวิทยาลัยโอซะกะ]]
|field = ชีววิทยาและการแพทย์
|known_for = ผู้ค้นพบ interleukin-6 และนำไปใช้ในการรักษาโรค
| notable_students =
|prizes =
}}

{{Nihongo|'''โทะชิโอะ ฮิระโนะ'''|平野 俊夫|Hirano Toshio|born April 17, 1947 in [[จังหวัดโอซะกะ]], [[ประเทศญี่ปุ่น]]}}
1,742

การแก้ไข