ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โทรทัศน์"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:สิ่งประดิษฐ์ของสก็อตแลนด์ ไปยัง หมวดหมู่:สิ่งประดิษฐ์ของสกอตแ...
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:สิ่งประดิษฐ์ของสก็อตแลนด์ ไปยัง หมวดหมู่:สิ่งประดิษฐ์ของสกอตแ...)
[[หมวดหมู่:โทรทัศน์]]
[[หมวดหมู่:สิ่งประดิษฐ์ของสหรัฐอเมริกา]]
[[หมวดหมู่:สิ่งประดิษฐ์ของสก็อตแลนด์สกอตแลนด์]]
[[หมวดหมู่:ศิลปะการแสดง]]
{{โครงสื่อสาร}}
138,643

การแก้ไข