ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปงลาง"

เพิ่มขึ้น 1 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(http://www.youtube.com/watch?v=wm9AJSz39CY&feature=share)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
*การประกวดชิงถ้วยพระราชทาน[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] (ประเภท ก.ประชาชนทั่วไป)
[[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี]] (ประเภท ข.นักเรียนมัธยม)
 
[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ]] (ประเภท ค.นักเรียนประถม) ในงานประจำปีจังหวัดกาฬสินธุ์ "มหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์" <ref>[http://www.prapayneethai.com/th/tradition/north_east/view.asp?id=0492ประเพณีท้องถิ่น] จากเว็บไซต์ prapanyeethai.com</ref>
 
1,394

การแก้ไข