ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

|}
 
== ศิษย์เก่าบุคคลที่มีชื่อเสียง ==
* รศ.ดร.สุขุม อัศเวศน์ - อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* ศ.ดร.[[พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์]] - อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* ผศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล - อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* ดร.สิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ (สิงห์) - นายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 14
* [[อภิรักษ์ โกษะโยธิน]] (ต้อม) - อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
* อนุพงษ์ อุดมรัตนกุลชัย - นายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 15
* [[มนตรี ด่านไพบูลย์]] - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลําพูน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
* [[ยงยุทธ ติยะไพรัช]] - อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม