ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปลือกสมอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แปลเสร็จ)
 
{{Infobox Brain
| ชื่อName = เปลือกสมอง
| ละติน = Cortex cerebri
| boxwidth =
}}
 
'''เปลือกสมอง''' หรือ '''ส่วนนอกของสมองใหญ่''' หรือ '''คอร์เทกซ์สมองใหญ่''' หรือ '''ซีรีบรัลคอร์เทกซ์''' หรือบางครั้งเรียกสั้นๆ เพียงแค่ว่า '''คอร์เทกซ์''' (แต่คำว่า คอร์เทกซ์ สามารถหมายถึงส่วนย่อยส่วนหนึ่งๆ ในเปลือกสมองด้วย) ({{lang-en|Cerebral cortex}}, cortex, {{lang-lat|Cortex cerebri}}) เป็นชั้นเนื้อเยื่อเซลล์ประสาทชั้นนอกสุดของ[[ซีรีบรัม]] (หรือเรียกว่าเทเลนฟาลอน) ที่เป็นส่วนของ[[สมอง]]ใน[[สัตว์มีกระดูกสันหลัง]]บางพวก เป็นส่วนที่ปกคลุมทั้ง[[ซีรีบรัม]]ทั้ง[[ซีรีเบลลัม]] มีอยู่ทั้งซีกซ้ายซีกขวาของสมอง เปลือกสมองมีบทบาทสำคัญใน[[memory|ระบบความจำ]] [[attention|ความใส่ใจ]] [[awareness|ความรู้สึกตัว]] [[ความคิด]] [[ภาษา]] และ[[consciousness|การรับรู้]] เปลือกสมองมี 6 ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วย[[เซลล์ประสาท]]ต่างๆกัน และการเชื่อมต่อกับสมองส่วนอื่นๆ ที่ไม่เหมือนกัน เปลือกสมองของ[[มนุษย์]]มีความหนาเท่ากับ {{convert|2|to|-4|mm}} มิิลลิเมตร <ref>{{Cite book
| last1 = Kandel | first1 = Eric R.
| first2 = James H. | last2 = Schwartz
| isbn = 0-8385-7701-6 }}</ref>
 
ในสมองดอง เปลือกสมองมีสีเทา ดังนั้น จึงมีชื่อว่า[[เนื้อเทา]] มีสีดังนั้นก็เพราะประกอบด้วย[[เซลล์ประสาท]]และ[[แอกซอน]]ที่ไม่มี[[ปลอกไมอิลินไมอีลิน]] เปรียบเทียบกับ[[white matter|เนื้อขาว]]ที่อยู่ใต้เนื้อเทา ซึ่งประกอบด้วย[[แอกซอน]]ที่โดยมากมี[[ปลอกไมอิลินไมอีลิน]] ที่เชื่อมโยงกับเซลล์ประสาทในเขตต่างๆ ของเปลือกสมองและในเขตอื่นๆ ของ[[ระบบประสาทกลาง]]
 
ผิวของเปลือกสมองดำรงอยู่เป็นส่วนพับใน[[สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม]]ที่มีขนาดใหญ่ จนกระทั่งว่า ผิวเปลือกสมองของมนุษย์มากกว่าสองในสามส่วน อยู่ใต้ช่องที่เรียกว่า "ร่อง" (sulci)" ส่วนที่ใหม่ที่สุดของเปลือกสมองตาม[[phylogeny|วิวัฒนาการชาติพันธุ์]] ก็คือ [[neocortex|คอร์เทกซ์ใหม่]] (neocortex) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า [[isocortex|ไอโซคอร์เทกซ์]] ซึ่งมีชั้น 6 ชั้น ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดก็คือ [[ฮิปโปแคมปัส]] หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า [[archicortex|อาร์คิคอร์เทกซ์]] ซึ่งมีชั้น 3 ชั้นเป็นอย่างมาก และแบ่งเขตออกเป็น[[Hippocampal subfields|ฟิลด์ย่อยของฮิปโปแคมปัส]] (Hippocampal subfields)
 
เซลล์ในชั้นต่างๆ ของเปลือกสมองเชื่อมต่อกันเป็นแนวตั้ง รวมตัวกันเป็นวงจรประสาทขนาดเล็กที่เรียกว่า [[Cortical column|คอลัมน์ในคอร์เทกซ์]] (cortical columns) เขตต่างๆ ในคอร์เทกซ์ใหม่ สามารถแบ่งออกเป็นเขตต่างๆ ที่เรียกว่า [[Brodmann areas|เขตบร็อดแมนน์]] (Brodmann areas) แต่ละเขตมีลักษณะต่างๆ กันเป็นต้นว่า ความหนา ชนิดของเซลล์โดยมาก และตัวบ่งชี้สารเคมีประสาท (neurochemical markers)
11,758

การแก้ไข