ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ก่อตั้ง = [[พ.ศ. 2512]]
| ประเภท = [[โรงเรียนสาธิต]] สังกัด [[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = ผู้อำนวยการ = ผศ.กนก คงทอง
| หัวหน้า = ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์
| เพลง = เขตรั้วสีบลู
| ต้นไม้ - ดอกศรีตรัง
ผู้ใช้นิรนาม