ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่''' เป็นหนึ่งในสามคณะแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอน วันที่ [[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2507]] ซึ่งเป็นการสอนวันแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย ปัจจุบันดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย โดยจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับนักศึกษาในคณะต่างๆ อีกด้วย
 
== ทำเนียบคณบดี ==
 
== อ้างอิง ==
 
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* [http://www.science.cmu.ac.th/atomgames เว็บไซต์หลัก กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ดอยสุเทพเกมส์]
{{จบอ้างอิง}}
 
== บุคคลสำคัญ ==
* [http://www.science.cmu.ac.th คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
* [http://www.science.cmu.ac.th/scismo สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
* [http://www.science.cmu.ac.th/atomgames เว็บไซต์หลัก กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ดอยสุเทพเกมส์]
 
{{คณะวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย}}
ผู้ใช้นิรนาม