ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมฮ้อ นิมมานเหมินท์"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
# นางอุณณ์ ชุติมา - ผู้ก่อตั้ง ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
 
นางกิมฮ้อถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2524 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิริอายุ 87 ปี
 
=== บรรพบุรุษ ===
ผู้ใช้นิรนาม