ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล เจ้านายหรือเชื้อพระบรมวงศานุวงศ์วงศ์
| สีพิเศษ = orangered
| ภาพ = ไฟล์:เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย.jpg
| คำบรรยายภาพcaption = สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์
| ภาพกว้าง =
| คำบรรยายภาพ = สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์
| พระนาม = เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย ประไพพรรณพิจิตร์ นริศรราชกุมารี
| พระนามเต็ม =