ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุคลากรในงานภาพยนตร์"

* '''Screenwriter :''' ผู้เขียนบท
* '''Producer :''' ผู้อำนวยการสร้าง เป็นผู้ที่ออกงบประมาณในการสร้างให้
 
== ระหว่างการผลิตจะต้องพิจารณา ==
* '''Associate Producer :''' ผู้อำนวยการดูการสร้าง เป็นคนที่คอยมาตรวจดูการสร้าง
* '''Director :''' ผู้กำกับ เป็นผู้ที่ควบคุมกองการถ่ายทำภาพยนตร์
* '''First Assistant Director :''' ผู้ช่วยผู้กำกับ คนที่ 1 เป็นผู้ช่วยดูแลในกองถ่ายทำภาพยนตร์
* '''Second Assistant Director :''' ผู้ช่วยผู้กำกับ คนที่ 2 (อาจมี หรือไม่มีก็ได้)
* '''Director of Photography :''' ผู้กำกับภาพ ดูแลเรื่องภาพที่จะถ่ายออกมา
* '''Continuity :''' ผู้จดจำความต่อเนื่อง คอยดูแลความต่อเนื่อง ของการแสดง ในแต่ละช็อต
* '''Camera Operator :''' ผู้ถ่ายภาพ หรือ '''''Camera Man'''''
* '''Focuspuller :''' ผู้ช่วยผู้ถ่ายภาพ 1 คอยช่วยอยู่ข้างๆผู้ถ่าย
* '''Claper/Loader :''' ผู้ช่วยผู้ถ่ายภาพ 2 ช่วยในการวัดระยะภาพ และบันทึกสเลท
* '''Dolly Pusher :''' ผู้เข็นดอลลี่ คอยเข็นดอลลี่ (ฐานเลื่อนใต้กล้อง บางทีอาจรวมถึงเครนด้วย)
* '''Art Director :''' ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ มีหน้าที่ดูแล และตกแต่งฉาก
* '''Property Master :''' หัวหน้าอุปกรณ์ และวัสดุ
* '''Rigger :''' ผู้ดูแลเครื่องมือขนาดใหญ่
* '''Unit Crapenter / Painter ''' งานไม้ และทาสี (หน่วยประกอบฉาก)
* '''Wardrobe Supervisor :''' หัวหน้าเครื่องแต่งกาย
* '''Chief Make-Up Artist
 
'' ในกองบางกองอาจจะมีปลีกย่อยลงไปอีก หรือมีน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับขนาดในกองถ่าย ''
 
== หลังการผลิตจะต้องพิจารณา ==
ผู้ใช้นิรนาม