ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 4 (เชียงของ–ห้วยทราย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ล้าสมัย}}
'''สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)''' ({{lang-lo|ຂົວມິດຕະພາບລາວ - ໄທ ແຫ່ງທີ 4}}) เป็นสะพานข้าม[[แม่น้ำโขง]] เชื่อมต่อระหว่าง[[ประเทศไทย]]ที่ บ้านดอนมหาวัน [[อำเภอเชียงของ]] [[จังหวัดเชียงราย]]กับประเทศลาวที่บ้านดอน เมือง[[ห้วยทราย]] [[แขวงบ่อแก้ว]] ระยะทาง 2.48 กิโลเมตร รูปแบบของสะพานเป็นคอนกรีตรูปกล่อง (Segmental Concrete Box Girder) มีเสา 4 เสา กว้าง 14.70 เมตร เป็นสะพานขนาด 2 เลน แต่ละเลนกว้าง 3.50 เมตร นอกจากสะพานแล้วยังมีโครงการก่อสร้างถนนไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรเข้าในเขตเมืองห้วยทราย ซึ่งเป็นถนนลาดยางขนาดสองเลน รวมทั้งมีการก่อสร้างด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง เป็นการเชื่อมต่อกับเส้นทาง R3A ที่เชื่อมต่อระหว่างจีน – ลาว –ไทย บริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นกลุ่ม CR5-KT Jiontventure ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท China Railway No.5 ของจีนและบริษัทกรุงธน เอนจิเนียริง จำกัดของไทย งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 1,624 ล้านบาท โดยการสมทบทุนระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล[[จีน]] ส่วนรัฐบาลลาวรับผิดชอบค่าชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยก่อสร้างตัวสะพานเร็จในวันที่ 12 ธ.ค. 2012 และจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 ธ.ค. 2013
 
5,912

การแก้ไข