ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่บ้านคุ้งตะเภา"

== สวนสาธารณะหาดน้ำน่าน หมู่บ้านคุ้งตะเภา==
[[ไฟล์:Suan1 1.jpg|150px|left|thumb|สวนสาธารณะหาดน้ำน่าน เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา]]
'''สวนสาธารณะหาดน้ำน่าน''' ตั้งอยู่ริม[[แม่น้ำน่าน]]ทางด้านเหนือสุดของหมู่บ้านคุ้งตะเภา ติดกับ[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11]] เดิมบริเวณที่แห่งนี้เป็นหาดแม่น้ำกว้างสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนมาตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2533]] ในปี [[พ.ศ. 2545]] องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งตะเภา โดยการนำของนายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งตะเภา ได้ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ มีการจัดระเบียบร้านค้า จัดสร้างกำแพงกั้นและมีการจัดเก็บเงินค้าบำรุงสำหรับประชาชนที่มาพักผ่อนในช่วงเทศกาลสำคัญ รวมทั้งมีการฟื้นฟูกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีเทศน์มหาชาติ เป็นต้น <ref>[http://www.environnet.in.th/evdb/info/pollution/pollution04.html '''คืนชีวิต "หาดน้ำน่าน" ผลงานชุมชน-อ.บ.ต.คุ้งตะเภา'''.เว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]</ref>
 
ด้วยความสวยงามของภูมิทัศน์และความสะดวกสะบายในการเดินทาง ปัจจุบัน สวนสาธารณะหาดน้ำน่านได้รับความสนใจจากประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น เทศกาล[[สงกรานต์]] เทศกาล[[ลอยกระทง]]
5,912

การแก้ไข