ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมาณ ชันซื่อ"

(ลบหมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะนิติศาสตร์ มหา...)
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:ศิษย์เก่าบุคคลจากโรงเรียนอัสสัมชัญ]]
[[หมวดหมู่:ปลัดกระทรวงยุติธรรมไทย]]
{{โครงชีวประวัติ}}
20,479

การแก้ไข