ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยศเจ้านายไทย"

 
==== พระราชนัดดา ในพระมหากษัตริย์ ====
พระราชนัดดา ที่ประสูติแต่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าลูกยาเธอ ซึ่งมีฐานันดรศักดิ์ ตามพระมารดา โดยสามารถแบ่งได้เป็น "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์พระองค์เจ้า" และ "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า" ทรงกรมศักดินา 11000 ไม่ทรงกรม ศักดินา 4000 เจ้านายในชั้นนี้จะเรียกว่า '''พระองค์ชาย''' '''พระองค์หญิง''' ได้แก่
* '''พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า''' คือ ฐานันดรศักดิ์สำหรับพระราชนัดดาของพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประสูติแก่พระมารดาที่เป็นพระองค์เจ้า หรือหม่อมเจ้าที่เป็นชายาเอก (สะใภ้หลวง) เช่น
** [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต]] พระโอรสใน [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต]] กับ [[หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร]]
119

การแก้ไข