ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางกระทุ่ม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางกระทุ่ม
* '''เทศบาลตำบลห้วยแก้ว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกระทุ่ม (นอกเขตเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม)
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลสนามคลี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนามคลีทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านไร่ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสลุดทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนามคลีทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าตาลทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ล้อมทั้งตำบล
134,296

การแก้ไข